Ticaret Hukuku

 • Türkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız.
 • Yoğun olarak hukuki destek verdiğimiz sektörler: İlaç, bilişim teknolojileri, telekomünikasyon, enerji, reklam, medya, sigortacılık, gıda ile büyük çaplı gayrimenkul ve sanayi yatırımlarıdır.
 • Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerini kaleme alırız. Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatını sağlarız.
 • Azınlık haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların yapılmasını gerçekleştiririz.
 • Şirketler ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması, kurumsal yönetim danışmanlığı, şirketlerin en az hasarla iflası ve tasfiyesi ve günlük ticari işlemleri konularında danışmanlık hizmeti veririz.
 • Proje finansmanı için teminatlar oluşturulması, kredi sözleşmelerinin kaleme alınması, distribütörlük, satın alma, franchise, bayilik, lojistik, yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmeleri şeklinde her türlü ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve hazırlanmasını sağlarız.
 • Şirketler hukukundan doğan dava ve ihtilaflarda ve bu alana ilişkin ceza ve idare davalarında müvekkillerimizi temsil ederiz.
 • Ticaret ve şirket davalarında, yetkili satıcı ilişkileri, distribütörlük, haksız rekabet, alış ve satış sözleşmeleri, büyük miktarlı alacakların tespiti, tahsili, icraya konulması, şirketlerin iflas ve tasfiyesi, ürün sorumluluğu, tüketicinin korunması, sigorta ve reasürans, gümrük, ithalat ve ihracat konuları, taşımacılık, gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracatta kıymetlendirme, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi gibi geniş bir perspektifte hizmet veririz.
 • Ortak girişimler ve hissedarlık ilişkilerini, hakların kullanımını, genel kurul toplantılarını, kurumsal yönetim ve yönetici sorumluluğunu denetleriz. Özel denetçi, geçici yönetim ve kayyum atanmasını sağlar, azınlık ve imtiyazlı hakların korunmasını, sermaye piyasası ile uyumlaşma çalışmalarını ve banka hukukundan kaynaklanan ihtilafları yönetiriz.
 • İdare ve ceza hukuku alanında kaçakçılık, gümrük, kurumlar vergisi ve vergilendirme, transfer fiyatlandırması, kamu ihaleleri ile sermaye piyasası, rekabet hukuku ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarına uyum çalışmaları hakkında da hizmet sunarız.
 • Rekabet hukuku kurallarına uyum ile birleşme ve devralmaların kontrolüne ilişkin hususlarda danışmanlık veririz. Bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumuna sunulması konularında müvekkillerimizle birlikte çalışırız.
 • Sözleşmeleri rekabet hukuku kuralları yönünden değerlendiririz. Müvekkilleri şafak baskınları, soruşturmalar ve sözlü savunmalar sırasında temsil ederiz. Danıştay nezdinde iptal davalarını yürütürüz.
 • Türk Rekabet Hukuku hakkında seminerler, çalıştaylar, şirket içi eğitimler düzenleriz. Uyumluluk denetimi ve temsili baskınlar düzenleyerek, risk ve kriz yönetimi konularında danışmanlık veririz. Risklerinizi oluşmadan önleriz. Oluşanları da hasarsız atlatmanız için çalışırız.
 • Sigorta ve reasürans ihtilaflarına ilişkin hukuki danışmanlık vermekte ve yol göstermekteyiz. Karmaşık sigorta ve reasürans uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin müzakereler yürütmekteyiz. İhtilafların dava yolu veya sulhen veya alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile halli üzerinde özenle çalışmaktayız.
 • Banker’s Blanket Bond poliçeleri, muhtelif üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçeleri, işveren sorumluluk sigorta poliçeleri, yönetici ve müdür sorumluluk poliçeleri, inşaat sigortası poliçeleri, yangın sigortası poliçeleri, mekanik arıza sigortası poliçeleri, ferdi kaza sigorta poliçeleri ile tüketici taleplerinden doğan birçok pek çok ihtilaf ile ilgili olarak danışmanlık ve temsil hizmeti vermekteyiz.