Eke Hukuk & Danışmanlık Ofisinin sunduğu hukuki danışmanlık hizmetleri:

Kişi ve kurumlara yönelik genel ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri,
Somut hukuki olay ve olgulara yönelik yazılı hukuki mütalaa hazırlanması
Sözleşme hazırlanması veya mevcut sözleşmelerin tetkik edilmesi,
Önleyici ve yönlendirici hukuki danışmanlık hizmetleri,
Telefonda veya e-posta üzerinden online hukuki danışmanlık hizmetleri,
Randevu ile hukuk bürosunda yüz yüze danışmanlık hizmetleri.