Ceza Hukuku

  • Hızlı ekonomik büyüme ve artan yabancı yatırımlar, hukuki anlaşmazlıkların yanı sıra ceza soruşturma ve kovuşturmalarının da artmasına sebep olmaktadır. Bu alanda oluşan ihtiyaçları ve beklentileri uzman avukatlarımızla etkili bir biçimde karşılamaktayız.
  • Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma belgede sahtecilik, kaçakçılık, zimmete para geçirme suçları ceza soruşturması davasında şüpheli sanık veya mağdur konumunda olan gerçek veya tüzel kişileri temsil etmekte ve kendilerine hukuki danışmanlık vermekteyiz.
  • Hazırlık soruşturması dâhil olmak üzere yargılamanın her aşamasında, müvekkillerimizin hassasiyetlerini dikkate alarak hareket etmekteyiz.
  • Adaletin tesisi için uluslararası hukuk imkânları da dâhil olmak üzere her türlü yasal başvuru yollarını ivedilikle ve özenle kullanılmaktayız.
  • Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikâyet ve suç duyurusu işlemleri, şikâyetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular, askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği uzman avukatlarımızın hizmet verdiği konulardır. Ceza soruşturmalarını ve davalarını zarar görmeden en uygun çözümle sonlandırmak için çalışırız.